Profesionálny vývoj

11 Kvality vodcovstva: Zoznam zručností na dosiahnutie dobrého vodcu


Či už prevádzkujete vlastný podnik alebo vedúce tímy v kancelárii, najlepší vodcovia vyžadujú silnú skupinu vodcovské vlastnosti pomáhať pozitívne komunikovať so svojimi zamestnancami, členmi tímu a klientmi.

Behaviorálne teórie naznačujú, že vodcovské zručnosti nie sú zakorenené a môžu sa učiť - ľudia môžu získať vodcovské kvality prostredníctvom výučby a učenia sa týchto zručností v priebehu času.

Medzi najdôležitejšie vlastnosti dobrého vodcu patrí integrita, zodpovednosť, empatia, pokora, odolnosť, vízia, vplyv a pozitivita.

„Manažment je o presviedčaní ľudí, aby robili veci, ktoré nechcú robiť, zatiaľ čo vedenie je o inšpirujúcich ľudí robiť veci, o ktorých si nikdy nemysleli. “

- Steve Jobs

Začnime.

Bez ohľadu na to, ako definujete slovo vodcovstva, nemôžete poprieť, že niektorí jednotlivci môžu na základe svojich skúseností a poznatkov veľmi ovplyvniť životy ostatných.

Aj keď na ceste života žijeme rôzne časové harmonogramy, hľadáme vedúcich, ktorí hľadajú rady a rady.

Zatiaľ čo niektorí vedúci predstavitelia akoby sa narodili týmto spôsobom, vodcovské zručnosti sa môžu naučiť. Nezáleží na tom, či ste predtým neviedli. Existujú určité vlastnosti, vlastnosti a zručnosti, ktoré nakoniec budujú najúčinnejších vodcov.

Naučte sa ich a môžete zmeniť životy ostatných.

Tu sú najdôležitejšie vodcovské vlastnosti a zručnosti, ktoré treba hľadať vo veľkom vodcovi.

1. Komunikácia.

Ak ste vo vedúcej úlohe, dobré komunikačné schopnosti sú absolútne nevyhnutné. Používanie jazyka na uskutočňovanie individuálnej komunikácie je skutočne všetko, čo máme ako ľudské bytosti.

zdroj: ccl.org

Áno, existujú neverbálne narážky, ale základom efektívneho vedenia je schopnosť otvorene sa vyjadrovať a budovať empatiu s ostatnými ľuďmi.

A čo je najdôležitejšou súčasťou komunikácie?

Počúvania.

Hneď tam s empatiou je jediný spôsob, ako prinútiť ľudí, aby vás nasledovali, aby sa cítili.

Jedna z mojich obľúbených citácií od Dale Carnegie z Ako vyhrať priateľov a ovplyvňovať ľudí je „porozprávať sa s niekým o sebe a budú počúvať celé hodiny“.

Toto je 100% pravda. Čím viac budete robiť skutočný očný kontakt a prejavíte úprimný záujem o životy druhých, tým viac ľudí bude magneticky priťahovaných k vám a vášnivo hovoria o svojich životoch. Budú sa inšpirovať, budú sa cítiť vypočutí a začnú vás vedieť, páčia sa a budú vám dôverovať.

Ak nezaujímate žiadny záujem, nemáte očný kontakt a predstierate, že sa nestarajú o osobné príbehy, ktoré hovoria iní ľudia, automaticky sa vypnú, prestanú zdieľať toľko a cítia sa vedomé svojich vlastných záujmov.

Komunikácia je najdôležitejšou kvalitou bytia veľkého vodcu.

2. Integrita.

Lewis povedal:

"Integrita robí správnu vec, aj keď ju nikto nepozerá."

zdroj: quotefancy.com

Bez integrity, bez skutočného úspechu, ak je to možné. Nemôžete očakávať, že vaši nasledovníci budú úprimní, keď sami nemáte integritu. Čestný vodca uspeje, keď sa drží svojho slova, žije podľa svojich základných hodnôt, vedie príkladom a sleduje.

Integrita je základným kameňom všetkých ostatných kvalitných vodcovských schopností.

Existuje veľa vecí, ktoré treba hľadať ľudia s integritou, počítajúc do toho:

 • Ospravedlňujeme sa za chyby
 • Zdôraznenie práce ich zamestnancov a zníženie ich vlastných príspevkov
 • Poskytnutie výhody pochybnosti, ak nie sú okolnosti nejasné
 • Cení si čas ľudí

3. Zodpovednosť.

V záujme zodpovednosti musí efektívny vodca nasledovať rady Arnolda Glasowa, keď povedal:

"Dobrý vodca berie o niečo viac ako svoj podiel viny a o niečo menej ako svoj podiel na úvere."

Silný vodca je zodpovedný za výsledky tímu, dobré alebo zlé. Za seba samy a za svojich zamestnancov zodpovedajú za konanie, ktoré vytvára pocit zodpovednosti medzi tímom.

Poskytujú kredit v prípade splatnosti úveru av prípade potreby nesú zodpovednosť za vinu. Byť zodpovedný a ísť príkladom je jedným z najrýchlejších spôsobov, ako môže vedúci získať dôveru so svojím tímom.

4. Empatia.

Skutočný vodca má dostatok otvorenosti, aby pochopil motivácie, nádeje, sny a problémy svojich nasledovníkov, aby s nimi mohli nadviazať hlboké osobné spojenie.

Empatia je porozumenie.

zdroj: verywellmind.com

Empatia nie je len milá osoba.

Je to spôsob myslenia, ktorý umožňuje vodcom:

 • Vytvárajte lepšie predpovede
 • Zlepšiť pracovné stratégie
 • Inšpirujte lojalitu medzi svojimi tímami
 • Lepšia ich taktika vyjednávania
 • Zvýšte kreativitu

Pochopenie toho, odkiaľ ľudia prichádzajú, pomáha uľahčiť ľudskejšie prostredie, v ktorom sú členovia tímu produktívnejší a vodcovia prosperujú.

Napríklad, ak má zamestnanec meškanie do 15 minút, dobrí vodcovia im nebudú okamžite pripisovať vinu a ešte lepší vodcovia ich vyriešia. prečo otázky. Prečo mešká?

Možno sa zaoberajú osobným zápasom doma, zdravotnými problémami alebo problémami s autom. Skutoční vodcovia sú empatickí so svojimi tímami a hlboko pochopia ich motiváciu.

Čo je koniec koncov pre ľudskú komunikáciu dôležitejšie ako porozumenie iným?

5. Pokora.

Pokiaľ ide o vodcovstvo, môže byť lákavé stať sa zamilovaný do nového titulu alebo stavu.

Veľké štýly vedenia sa však zameriavajú na riešenie problémov a tímovú dynamiku oveľa viac ako na vlastnú propagáciu. Veľký vodca nebude nikdy efektívny, ak sa viac zaujíma o seba ako o blaho svojho tímu. Ako povedal Thomas Merton,

"Pýcha nás robí umelou a pokora nás robí skutočnými."

Byť pokorný a zraniteľný so svojimi členmi tímu bude vodca oveľa relatívnejší a efektívnejší.

6. Odolnosť.

Skutočnou krivkou vodcu nie je to, ako vystupujú v dobrých časoch, ale ako si stočia rukávy a vyrobia, keď sa časy stanú ťažkými.

Veľkí lídri s pozitívnymi postojmi vedú príkladom a rally svojho tímu bez ohľadu na okolnosti. Je to inherentná pozitivita, ktorá pomáha reagovať na situácie pokojným, zhromaždeným spôsobom a zamerať sa skôr na riešenia než na problémy.

Odolnosť je vodcovská vlastnosť, ktorá prichádza so skúsenosťami.

7. Vízia.

Jack Welch povedal: „Dobrý vedúci firmy vytvárajú víziu, formulujú víziu, vášnivo vlastnia víziu a neúnavne ju vedú k jej dokončeniu.“

Okrem toho John C. Maxwell uviedol: „ľudia kupujú vodcu skôr, ako si kúpia víziu.“

Vízia spoločnosti siaha len tak ďaleko, ako vodcovský vplyv na ostatných. Veľký vodca jasne určuje organizačné smerovanie a vykonáva dôkladné rozhodovanie. Rozhodovanie je kľúčom k novým myšlienkam, ktoré zabezpečujú, aby členovia tímu poznali spodný riadok a pochopili ciele a poslanie pred nimi.

zdroj: brainyquote.com

Skutoční vodcovia inšpirujú lojalitu, nadšenie a odhodlanie, pomáhajú všetkým pripomenúť si celkový obraz a vyzývajú ľudí, aby sa predstihli.

Zdieľanie tejto vízie a nútenie ostatných konať je tajnou črtou úspešných vodcov.

8. Vplyv.

Niektorí vodcovia veria, že keď dosiahnu určitú úroveň vodcovského štatútu, automaticky sa im bude rešpektovať. Toto nie je ten prípad.

Vodcovstvo a vplyv nie sú vzájomne zameniteľné a musí sa rešpektovať, nie dávať.

Tu sú niektoré veci, ktoré môžu vodcovia urobiť, aby zvýšili svoj vplyv:

 • Jasne uveďte, čo chcú
 • Spojte sa s ľuďmi emocionálne
 • Aby ostatní cítili dôležitosť
 • Buďte zraniteľní a charizmatickí
 • Usilujte sa o dosiahnutie spoločných cieľov
 • Požiadajte o návrhy a vstupy
 • Budujte skutočné a trvalé vzťahy
 • Konajte profesionálne na sociálnych sieťach ako Facebook a LinkedIn
 • Majte sebauvedomenie

9. Pozitivita.

Lídri inšpirujú svoj tím nie na základe svojich vlastných cieľov alebo výstupov, ale na ich prejavenom správaní, životnom výhľade a postoji v danej situácii.

Často sa hovorí, že zamestnanci a priame správy vykazujú správanie svojich manažérov - a dobrí vodcovia musia vždy ísť príkladom a zároveň odrážať, ako chcú, aby ich tím konal.

To príde do pozitivity. Dokonca aj tie najtichšie pracoviská sa niekedy môžu stresovať - ​​je dôležitejšie, ako vedúci pracovníci reagujú na tento stres pozitívnym výhľadom, než aby sa rozčuľovali a obviňovali.

10. Delegovanie.

Z mnohých lídrov sa odohráva ťažký prechod robí na vedúci.

Mnohí noví lídri sú zvyknutí robiť všetku prácu sami a snažia sa nechať ostatných, aby sa starali o zodpovednosť sami. Veľkí vodcovia musia povýšiť svoj tím - musia byť nevyhnutnejšie a menej zapojené.

zdroj: stakeholdermap.com

To si od vodcov vyžaduje, aby formovali myšlienky a nápady druhých k spoločnému cieľu. Dávajú svojmu tímu všetko, čo potrebujú, aby boli úspešní a dostali sa z cesty, nesmerujú svoju cestu, ale stanovujú jasné očakávania a vysvetľujú, kde je cieľová čiara.

Nemajú strach z úspechov svojich podriadených a necítia sa nimi ohrození. Jednou z najdôležitejších kvalitných vlastností vodcovstva je delegovanie úloh a pozdvihnutie ich tímu. Prostredníctvom tejto delegácie a výškových tímov svietia, pretože dokážu prispieť najvýznamnejším spôsobom.

11. Dôvera.

Ak chcete byť efektívnym vodcom, musíte si zvinúť rukávy a prevziať zodpovednosť. To znamená byť dostatočne sebavedomí, aby ste vedeli, pretože vedeli, že vaše plány a vízia nie sú životaschopné iba pre tím, ale aj absolútne najlepšie možné rozhodnutie.

Ak nemáte dôveru vo vedúcu úlohu, ľudia to rýchlo zistia. „Nech je to tak, až to dokážete,“ hovoria o dôvere - a to je 100% pravda. Čím viac veríte v seba, tým viac budete schopní zvládnuť stresovú situáciu.

Skutoční vodcovia sú tí, ktorí nielen hovoria o problémoch, ale alebojácne prichádzajú s vlastnými riešeniami.

Najčastejšie otázky týkajúce sa vedenia.

Aká je najlepšia definícia vodcovstva?

Najlepšia definícia je vedenie je akt motivácie iných ľudí k spoločnému cieľu. Ľudia, ktorí majú vodcovské zručnosti, prejavujú silnú osobnosť a medziľudské schopnosti viesť ostatných v ich smere.

Prečo je vodcovstvo dôležitou zručnosťou?

Lídri inšpirujú ostatných, aby nasledovali určitú životnú cestu. Tieto vodcovské zručnosti sú dôležité, pretože ľudská povaha vyžaduje, aby sa niektorí ľudia starali a pomáhali iným. Bez vodcov je veľmi ťažké riadiť veľké skupiny ľudí, stanoviť jednotné ciele a dosiahnuť pokrok.

Čo by mal vodca robiť?

Lídri pomáhajú svojmu tímu a organizácii napredovať a konať správnym spôsobom. Dobrí vodcovia by si mali vytvoriť víziu, stanoviť jasné ciele a smery a zmapovať dynamickú cestu vpred pre svoj tím alebo skupinu.

Čo robí dobrého manažéra?

Aj keď vodca je jednoducho figúrka, manažér by mal preukázať správne vodcovské schopnosti, aby motivoval svoj tím k tvrdejšej práci a rýchlejšiemu realizovaniu projektov. Dobrí manažéri musia byť empatickí, musia prejavovať správanie, ktoré chcú od svojho tímu, prevziať zodpovednosť za svoje činy, účinne delegovať a v prípade potreby pochváliť.
Najdôležitejšou kvalitou je skutočne porozumieť každému členovi tímu na osobnej úrovni, aby pochopili motivácie, ktoré diktujú ich pracovnú etiku.

Čo by mal vodca nerobiť?

Lídri by mali konať určitým spôsobom a existujú určité negatívne vlastnosti, ktoré by lídri nikdy nemali prejavovať. Niektoré z nich sú:
1. Nepodarilo sa stanoviť jasné ciele pre svoje tímy.
2. Urážať alebo degradovať ľudí.
3. Chváľte sa príliš ľahko.
4. Konajte nevhodne alebo prejavte správanie, ktoré by ste od členov tímu neočakávali.
5. Neusporiadajte pravidelné stretnutia so svojimi podriadenými.
6. Neprijatie rozhodných opatrení.
7. Konajte tvrdo alebo chýba empatia.

Zhrnutie vodcovských schopností.

Aj keď motivácia a inšpirácia môžu vodcov urobiť silnými manažérmi ľudí, je to akcia, ktorá v konečnom dôsledku poháňa úctu a dôveru, aby bola účinná. Dúfam, že sa vám tento zoznam vodcovských schopností, vlastností a vlastností, ktoré pomohli definovať silné vedenie, páčil.

Môžete si tiež prečítať moje myšlienky o ľudskej prirodzenosti, aby ste získali fotku osobného rozvoja.

Boli na tomto zozname nejaké vodcovské vlastnosti? Dajte mi vedieť v komentároch.

Ďalšie čítanie na mieste: Pre viac osobného a profesionálneho rozvoja si pozrite moje články o sebamotivácia, zručnosti v oblasti riadenia času, 119 inšpiratívnych citátova ľudská povaha a zmysel života.